KSMOR

sähköinen osaamisen arviointimenetelmä
leikkausosastolla

KSMOR : avaintaitojen hallinta leikkausosastolla

Tällä interaktiivisella menetelmällä voi

  • jos olet sairaanhoitaja: arvioi omaa osaamistasi
  • jos olet osastonhoitaja tai ylihoitaja: arvioi sairaanhoitajien osaamista

Tämän hankkeen päätavoitteena on parantaa potilashoidon turvallisuutta ja laatua.

 
Disclaimer
The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
 
National KSMOR administrators
France:  
davidpasteau@gmail.com
Belgium:  
christine.willems@vinci.be
Finland:  
marja.silen-lipponen@savonia.fi
Czech Republic:  
jana.wichsova@upce.cz
Greece:  
info@idec.gr

 
Other contacts
France:  
presidence@unaibode.fr
Finland:  
erja.tengvall@savonia.fi
webmaster:  
info@ksmor.eu